"Zde bude nějaký slogan..."

Jsme občanské sdružení, které se zabývá spoluprací České republiky a Skandinávie na úrovni municipalit a jednotlivých organizací a subjektů státní správy. Zakladatelé našeho sdružení mají více než patnáctileté zkušenosti s navazováním kontaktů v severských zemích a bohatou praxi při realizaci akcí různého zaměření na území Skandinávie.

Zaměřujeme se především na reprezentaci jednotlivých zájmových organizací a skupin z naší země. Poskytujeme komplexní servis při zajišťování krátkodobých odborných stáží ve Skandinávii. Dále se zaměřujeme na spolupráci vzdělávacích složek státu a jejich efektivní kooperaci se soukromými subjekty. Více o naší činnosti naleznete na těchto stránkách v záložce „historie.“